Phóng Sanh Định Kỳ Hàng Tháng Châu Đốc 30 12 2018 Cứ cuối tháng là anh chị em chúng tôi lại vào chợ mua hết cả các sinh vật mà mình thấy được mặc dù giá cả có mắc tiền bao nhiêu cũng mua vì lòng đã muốn cứu nghĩ tới cảnh chúng đang chờ lên thớt lên dao giống như cha mẹ ông bà sắp bị giết theo Lời Phật Dạy trong thuyết Nhân_Quả thì thấy thương vô cùng Nếu mọi người đều hành y lời Phật dạy tôn trọng sự sống còn của nhân loại chúng sanh thì nạn giết chóc binh đao chiến tranh sẽ không còn nghe thấy nữa

Phóng Sanh Định Kỳ Hàng Tháng . Châu Đốc 30/12/2018 Cứ cuối tháng là anh chị em chúng tôi lại vào chợ mua hết cả các sinh vật mà mình thấy được,mặc dù giá cả có mắc tiền bao... Read More

Đông Nhi giọng hát không quá đặc sắc dung nhan không nghiêng nước nghiêng thành bài hát cũng không mấy chiều sâu bởi thế mà cô chọn dòng nhạc trẻ pop ballad sôi động trẻ trung với vũ đoàn và không cần dài hơi cũng như âm vực rộng Cái chính là cô rất nhiệt huyết với nghề và chịu khó học hỏi tôi luyện và đầu tư

Đông Nhi giọng hát không quá đặc sắc, dung nhan không nghiêng nước nghiêng thành, bài hát cũng không mấy chiều sâu bởi thế mà cô chọn dòng nhạc trẻ pop ballad sôi động trẻ trung với vũ đoàn và không... Read More

Bữa đứa nào chê Lan Khuê miệng rộng đóng phim đơ như cây cơ người vô hồn như ma na canh chắc thế nào rồi cũng vớ đại gia chứ chẳng mần chi nên chuyện mà thực thế cổ chã có show gì ra hồn

Bữa đứa nào chê Lan Khuê miệng rộng đóng phim đơ như cây cơ người vô hồn như ma na canh chắc thế nào rồi cũng vớ đại gia chứ chẳng mần chi nên chuyện, mà thực thế cổ chã có show gì ra hồn.... Read More