Xem xét cái cổng

có thể là có lý do mỹ thuật hay để quan sát ra ngoài hoặc lấy ánh sáng từ ngoài hoặc lấy ánh sáng từ ngoài vào sân chăng? Phong thủy học khuyên không nên làm như vậy thì sẽ rơi vào thế chu tước khai khẩu nếu nhà bạn làm như vậy sẽ luôn luôn bị điều tiếng thị phi sống rất khó chịu

e. Tường vây bao quanh phải vuông vắn nếu trước rộng sau hẹp thì không tốt cho người ở còn trước hẹp sau rộng thì không nên mừng rằng tường vây nhà mình nở hậu, đối với tường vây nếu như vậy là ở vào cái thế thoái điền bút báo hiệu tiền sẽ không vào nhà.

Phong thủy học cho rằng nhà ở tốt nhất có nền hay mặt bằng hình vuông còn tường vây tốt nhất xây hình chữ chi hay đường tròn. Tất nhiên xây tường vây hình tròn là không thực tế không ai làm như vậy.

Tường vây cũng không được cao quá hoặc thấp quá so với nhà cũng không được áp sát nhà. Đặc biệt góc đông bắc của tường vây cũng không được nứt vỡ nếu nhà bạn như vậy đề phòng sự suy vi đang đến.

Ngày nay một ngôi nhà quy mô lớn người ta thường xây tường vây và cổng trước sau đó mới đến xây dựng bên trong khuôn viên đất ở. Phong thủy học cho rằng làm như vậy đã phạm vào chữ tù khuyên rằng hãy xây dựng nhà trước xây tường vây sau thì mới cát. Trên thực tế không ai làm như vậy vì không bảo quản được vật liệu xây dựng. Về điều này tùy vào tình hình thực tế mà bạn lựa chọn cách thi công ngôi nhà của bạn.

Hai bên cổng tường vây hai bên phải cao bằng nhau tránh vì một lý do nào đó mà một bên thấp một bên caophong thủy cho rằng điều đó cũng gây sát khí cho nhà bạn.

6. Xem xét cái cổng

Nếu nhà bạn có cổng thì hãy nhớ một điều làm cổng và đặt cổng là một nghệ thuật. Theo phong thủy học làm cổng phải theo nguyên lý tụ khí vào nhà mình nhưng lại phải đón được sinh khí. Nếu nhà bạn đặt cổng lớn hẳn chắc thày phong thủy phải dùng tới la bàn để từ phương vượng khí so với tuổi của bạn mà dẫn khí đến chỗ cổng lớn. Nếu trong cổng lớn lại có cổng thì không nên cùng một hướng nếu không bị thoát khí.

Theo phong thủy học sau cổng lớn thường nên xây một bức bình phong đương nhiên trên bức bình phong đó người ta khắc tranh ảnh cát tường như tranh cưu long tranh châu. Làm bức bình phong này để người đứng ngoài cổng không nhìn thấy gì trong nhà.

Theo phong thủy học cổng nên tránh những điều sau:

– Cổng nên vừa phải cổng nhỏ thì không tốt bởi làm sinh khí không lưu thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *