Có phạm cấm kỵ đối với rãnh nước ao hồ không

Thủy cảnh có khi tác động tích cực hay tiêu cực cho cả một làng xã một huyện một phường hay một khu phố. Do vậy khi xem xét thủy cảnh cho ngôi nhà của bạn, bạn phải có tầm nhìn rộng nhìn xa toàn khu vực. Còn nếu từ nhà bạn có thể quan sát thấy thủy cảnh như sông hồ kênh mương thì lại là vấn đề quá đơn giản.

Về thủy cảnh hay nói nôm na là nước chung quanh nhà bạn theo phong thủy học có 6 loại đó là:

Một là: gọi là triều thủy đó là thế sông ngòi bên cạnh nhà bạn hoặc ở xa hơn một chút có khi hàng cây số uốn khúc lúc lên lúc xuống như thủy triều.

Hai là: hoàn thủy thế sông ngòi chảy vòng tròn quanh nhà bạn có thể ở gần hay xa xa theo hình vòng tròn như thắt lưng như cánh cung.

Ba là: hoành thủy thế nước như hình chữ thất tức là đường thẳng chảy qua nhà bạn.

Bốn là: Tà lưu thủy thế nước chảy xiên xiên quanh nhà bạn có thể thế nước gần bạn hoặc xa xa.

Năm là: phải phi thủy đó là dòng nước của sông hay ngòi kênh rạch có thể chảy như dội ngược lại với nhà bạn.

Sáu là: trực khí thủy đó là thế nước so với nhà bạn như chảy tuột đi.

Trong sáu loại thế nuocs trên nếu có liên quan đến nhà bạn ở vị thế gần gần hoặc hơi xa xa chút thì ba loại đầulà thủy triều là triều thủy hoàn thủy hành thủy là mang lại sinh khí cho nhà bạn còn 3 loại sau chỉ mang sát khí cho ngôi nhà bạn đương nhiên gặp trường hợp thế nước xấu thì ta phải hóa giải để tạo cát khí từ thiên nhiên.

Theo phong thủy học nước quanh nhà có thể gần gần hoặc xa xa chút có ảnh hưởng đến lành dữ cho cả một vùng cho từng nhà như:

a. Nếu có dòng nước đẹp uốn khúc chảy ngang qua nơi bạn ở cho biết mọi người nơi đó trong đó có nhà bạn sống thanh thản vui vẻ hòa thuận.

b. Nếu dòng nước đẹp chầu về cửa của nhà bạn cũng như nhà của mọi người chung quanh đó là dấu hiệu người nơi đó làm ăn phát tài nhanh.

c. Nếu dòng nước gần nhà bạn mà có thế cắt trước cửa gọi là thế cận thủy cát môn đây là điềm báo người không yên ổn.

d. Nếu dòng nước chảy thẳng vào trước cửa nhà bạn cho dù đó là rãnh nước bình thường quan sát dễ thấy khi trời mưa gọi là thủy trực xung môn điềm báo mất người.

4. Có phạm cấm kỵ đối với rãnh nước ao hồ không.

a. Về rãnh nước

Trong các ngôi nhà hiện đại vấn đề thoát nước từ trong nhà ra ngoài phải ngầm kín chứ không được lộ thiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *