Dùng khí thải lò hơi xử lý nước thải

Sau gần 2 năm nghiên cứu, Công ty cổ phần tấm lợp Đông Anh đã hoàn thành bước đầu đề tài “Xử lý nước thải dây chuyền sản xuất tấm lợp amiang xi măng thuộc đề tài nghiên cứu biện pháp xử lý bụi và nước thải các cơ sở sản xuất tấm lợp amiang xi măng và đề xuất giải pháp giảm chất lơ lửng trong nước thải bằng phương pháp lắng cơ học và chất keo tụ, giảm độ kiềm nước thải bằng phương pháp trung hòa trong đó đặc biệt sử dụng khí thải lò hơi đốt than có chứa CO2 dẫn vào bể trung hòa khử kiềm. Sau hơn 4 tháng áp dụng thí điểm, kết quả rất khả quan, các tiêu chuẩn về chất lơ lửng, độ PH đều đạt tiêu chuẩn cho phép, nước qua xử lý có thể tái sử dụng trong sản xuất và cho tưới tiêu, chi phí xử lý thấp, chỉ chiếm 0,17 trên giá thành sản phẩm tấm lợp.
Công ty Xây dựng và vật tư kỹ thuật giá trị sản lượng gấp 2 lần so với kế hoạch: Từ đầu năm đến nay Công ty Xây dựng và vật tư kỹ thuật thuộc Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã đạt giá trị sản lượng gần 10 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với kế hoạch dự kiến. Công ty đã thi công được nhiều hạng mục công trình như xây dựng nền móng của băng chuyền than 2 nhà máy nhiệt điện Phả Lại II, nhà điều hành nước MSISI xưởng giầy, dép Lam Hoa… Nhiều công trình đã được Tổng công ty hỗ trợ về kỹ thuật, thiết bị thi công nên bảo đảm chất lượng tốt, tạo uy tín với khách hàng. Năm 2000 Công ty phấn đấu có đủ việc làm cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
Thông báo năm 2000 tăng kỳ xuất bản Tuần báo Xây dựng
Bạn đọc kính mến! Được phép của Bộ văn hóa – thông tin, Lãnh đạo Bộ xây dựng, để tăng tính thời sự và lượng thông tin trên báo, đáp ứng yêu cầu, bạn đọc, bắt đầu từ năm 2000, Tuần báo Xây dựng sẽ xuất bản 2 kỳ trong 1 tuần, ra vào ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần, khuôn khổ giữ nguyên giá bán là 2 nghìn đồng cho một tờ. Tuần báo Xây dựng sẽ có bước thay đổi đáng kể về nội dung và hình thức trình bày, bảo đảm đẹp, phong phú thiết thực, có nhiều tin, bài mang tính thời sự, cập nhật, phản ánh các mặt hoạt động của ng ành và đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa kịp thời hơn. Kính mời bạn đọc đặt mua, cổ vũ, góp ý phê bình và ủng hộ Tuần báo Xây dựng.
Vũ Tâm-xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 34(239)1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *