Lụt lại dòng thời gian Mỗi một tấm hình là một dấu ấn một khoảnh khoắc một cảm xúc hay một sự kiện đã trải qua

Lụt lại dòng thời gian!
Mỗi một tấm hình là một dấu ấn, một khoảnh khoắc, một cảm xúc, hay một sự kiện đã trải qua. Xem lại một loạt ảnh nhưng một cuốn phim tua lại dòng thời gian. Vẫn còn nguyên những cung bậc cảm xúc đã từng đi qua. Và những cảm xúc ấy thường gắp liền hay nói cách khác là cùng đồng hành là những người đã từng gặp, đã từng đi qua cùng ta trong một đoạn đường ấy. Bổng dung sống lại những tháng ngày quá đổi vô tư, hồn nhiền, non nớt ấy mà thấy qua đổi yêu thương và trân quý cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *