Cuối ngày mới có thời gian mò lên fb báo cáo tình hình cả ngày nào nối mi phun môi phun mày khách makeup đi tiệc TeamMyyNguyen làm việc hết công suất may quá ngoài trời mưa lạnh mà store của M lại rất ấm

Cuối ngày mới có thời gian mò lên fb báo cáo tình hình, cả ngày nào nối mi- phun môi- phun mày- khách makeup đi tiệc…#TeamMyyNguyen làm việc hết công suất, may quá ngoài trời mưa lạnh mà store của M lại rất ấm?
Giờ thì chúc cả nhà ngụ ngon mai lại sang #Myy làm đẹp tiếp để kịp đón Tết nhá ?
Đặt lịch: 0942858225 (bé Myy ?)
#MyyNguyenmakeup #beauty #Phunxamthammy #nốimi #phun_mày_môi_mí
Myy Nguyen Make Up & Beauty Studio

2 thoughts on “Cuối ngày mới có thời gian mò lên fb báo cáo tình hình cả ngày nào nối mi phun môi phun mày khách makeup đi tiệc TeamMyyNguyen làm việc hết công suất may quá ngoài trời mưa lạnh mà store của M lại rất ấm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *