Động lực bắt đầu 1 ngày làm việc

Động lực bắt đầu 1 ngày làm việc!
Hoa rất đẹp
Bánh rất ngon
Quả rất tươi
Chị em nào cũng có phần!
Thời sự- chân phương,nhưng đúng,và trúng!
Các sếp nam thì vẫn hơi bẽn lẽn một tí lúc chúc mừng chị em,chả thấy giống lúc giao đề tài quyết liệt chỉ đạo j cả:). Ở đây,lúc làm việc chúng mình bình đẳng lắm, chị em cũng cáng đáng như anh em, thế nên, không có khái niệm phái yếu nhé!
Chỉ có khái niệm- Phái đẹp- phái sinh ra để được yêu thôi?
8.3.2019
#ChịeởđâuThờisựởđó✌️️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *