LÁ THƯ CỦA THẦY Con ơi Đường xuất gia dài lắm Con đường ấy thật là đẹp thanh cao thánh thiện

LÁ THƯ CỦA THẦY
Con ơi!
Đường xuất gia dài lắm
Con đường ấy thật là đẹp, thanh cao, thánh thiện.
Mọi thứ trên đời
Đều vô thường
Và rồi!
Bén duyên con xuất gia đầu Phật.
Đi tu…
Sống cuộc đời thanh tao thánh thiện.
Con gắng vững tay chèo tiến bước nghe con
Con ạ!
Đường Thích tử
Chỉ có con đường tiến bước
Thế gian con đã bỏ
Áo nâu sòng con khoác trên vai
Cơm ăn áo mặc đâu phải giọt mồ hôi con có
Đã phát đại nguyện bồ đề
Bỏ đi đời sống thế gian
Được gọi là bậc “Mô Phạm”
Thầy của trời người
Có tàm qúy hổ thẹn
Bậc trượng phu khác bụi trần nhân thế
Huống nữa Phật bảo muôn loài chúng sinh
Vô Thường con đã hiểu
Nhân quả nghiệp báo chắc con đã hay
Mọi sự trên đời chỉ là cái mượn vay duyên hợp duyên tan
Ái dục tham lam hữu thủ chấp vô minh
Là nẻo dẫn luân hồi sinh tử
Trái nguyện ban sơ
Muôn đời khó gặp lại.
Đường Thích tử
Con ạ
Chỉ có con đường tiến bước
Con gắng vững tâm
Biết bao người
Dõi theo bước chân kỳ vọng ở con
Miền giải thoát
Con thẳng tiến nhé con.
Trích: từ một vị Thầy

2 thoughts on “LÁ THƯ CỦA THẦY Con ơi Đường xuất gia dài lắm Con đường ấy thật là đẹp thanh cao thánh thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *