Làm thơ viết phim đi dạy nấu ăn từng bước tôi sẽ biến những điều này thành vòng nguyệt quế cho cuộc đời mình

Làm thơ, viết phim, đi dạy, nấu ăn… từng bước tôi sẽ biến những điều này thành vòng nguyệt quế cho cuộc đời mình.
Ngo Phuong Anh vừa nói: bận rộn chính là liều thuốc tốt nhất! Ok tôi uống thuốc cho cái vai bớt đau trước đã, bông hoa tính sau!Làm thơ, viết phim, đi dạy, nấu ăn… từng bước tôi sẽ biến những điều này thành vòng nguyệt quế cho cuộc đời mình.
Ngo Phuong Anh vừa nói: bận rộn chính là liều thuốc tốt nhất! Ok tôi uống thuốc cho cái vai bớt đau trước đã, bông hoa tính sau!

2 thoughts on “Làm thơ viết phim đi dạy nấu ăn từng bước tôi sẽ biến những điều này thành vòng nguyệt quế cho cuộc đời mình

  1. Thao Lê

    Bận rộn chỉ làm ta quên đi vấn đề. Còn bản chất vấn đề vẫn còn đó nghe gái yêu. Đau phải uống thuốc, mệt phải nghỉ ngơi. Nhưng ai làm tốt thì một phút thư giãn cũng là ngày nghỉ tuyệt vời em ạ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *