3 câu hỏi MC hỏi ở thời sự sáng qua về bụi mịn PM2 5 mỗi câu em chỉ được trả lời tối đa khoảng 40 giây và truyền hình trực tiếp nên nói ra mồm rồi là không lấy lại được

3 câu hỏi MC hỏi ở thời sự sáng qua về bụi mịn PM2,5, mỗi câu em chỉ được trả lời tối đa khoảng 40 giây và truyền hình trực tiếp nên nói ra mồm rồi là không lấy lại được 🙂
Đây là một trong những thách thức lớn về Sức khoẻ môi trường, rất mừng là gần đây có nhiều đơn vị, tổ chức và báo đài quan tâm. Bạn bè em cũng đang có một số người nghiên cứu về mảng này…
Có 1 ý MC định hỏi nhưng mình bảo 40s thì chị không trả lời em được. “Hà Nội có phải là một trong những thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới không?” Phải đi làm bi giờ, lúc nào có thời gian mình sẽ giải thích vì sao với những câu hỏi nhạy cảm này, cần 1 lượng thời gian vừa đủ để trả lời chứ max 40s thì chữ tác lại ra chữ tộ là dễ ăn gạch đá lắm :-p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *