Nhờ các bằng hữu giang hồ nhiệt tình ra tay nghĩa hiệp và thầm lặng sau gần 2 tuần chúng tớ đã thu thập được hơn 500 phiếu khảo sát để phục vụ cho nghiên cứu

Nhờ các bằng hữu giang hồ nhiệt tình ra tay nghĩa hiệp và thầm lặng, sau gần 2 tuần, chúng tớ đã thu thập được hơn 500 phiếu khảo sát để phục vụ cho nghiên cứu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay Tiên sẽ đóng đơn và bắt đầu làm việc với số dữ liệu này để đến đầu năm có thể gửi lời cảm ơn và chia sẻ những phát hiện của chúng tớ với các huynh đệ tỉ muội như đã hứa.
P/S: Ngôn ngữ có chút màu sắc Kim Dung, quý vị thông cảm. Trong lúc xì trét, Tiên có luyện một chút tiếu ngạo giang hồ, thầm mơ cuối năm được rửa tay gác kiếm, nắm tay tri kỉ ngao du chốn hồng trần dù chỉ một (vài) tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *