Mấy ngày nay ảnh bịnh nằm bẹp ở nhà nhưng vẫn cố chat chit để cập nhật tình hình xin Mị thời gian bàn bạc công việc sắp tới của team ảnh

Mấy ngày nay ảnh bịnh, nằm bẹp ở nhà nhưng vẫn cố “chat chit” để cập nhật tình hình & xin Mị thời gian bàn bạc công việc sắp tới của team ảnh. Đại loại, ảnh là người đồng đội thuộc diện có tâm của hệ mặt trời Scommerce Holdings.
Trải qua phong ba bão táp cỡ nào đi nữa, Mị cũng không sợ. Vì sau lưng Mị là một team “có số có má” trên giang hồ không hà.
Nếu về với đội của Mị, cưng cũng phải là dân lỳ đòn mới được nghe hơm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *