Mình thì lâu rồi chẳng bao giờ quan tâm đến những FB kg rõ nguồn gốc kg rõ tên tuổi hay được gọi với cái tên là FB giả

Mình thì lâu rồi, chẳng bao giờ quan tâm đến những FB kg rõ nguồn gốc, kg rõ tên tuổi, hay được gọi với cái tên là FB giả. Vậy nên, cũng khá hài hước cho những kẻ muốn “đánh” nhà báo bằng mấy cái FB giả như vậy.
Ở khía cạnh khác, tôi bàn về cái nghề chúng tôi đang mang.
Nhà báo là gì? Là nhà văn, là nhà thơ, là những người có thể viết được. Họ có thể là công an điều tra, và họ phải có trái tim bằng thép….Để khi đối diện với khó khăn, họ có thể bình thản đi qua…
Chia sẻ cùng đồng nghiệp của tôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *