Ngày này cách đây 1 năm Thầy Hùng nguyên hiệu trưởng Đại học xây dựng là Cựu Du học sinh tại Bulgaria năm xưa vẫn khỏe và tràn đầy năng lượng

Ngày này cách đây 1 năm Thầy Hùng – nguyên hiệu trưởng Đại học xây dựng – là Cựu Du học sinh tại Bulgaria năm xưa vẫn khỏe và tràn đầy năng lượng!…. Hôm nay FB nhắc kỷ niệm! Cầu chúc cho linh hồn thầy siêu thoát nơi suối vàng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *