Sáng bay Đà Lạt sớm tối qua vẫn thức quá nửa đêm kí sách kịp gửi cho các bạn đã đặt mua lúc thơ còn nóng hổi

Sáng bay Đà Lạt sớm, tối qua vẫn thức quá nửa đêm kí sách kịp gửi cho các bạn đã đặt mua lúc thơ còn nóng hổi, ?
Vừa mới nhận tin nhắn của bạn đọc nhận cuốn thơ đầu tiên qua đường bưu điện, vui thế, ?
Cảm ơn các bạn đã đặt thơ để cho nàng cơ hội được bán thơ, bán mộng, bán mơ, bán hết những vui yêu say đắm muộn sầu đẹp lắng.
Happy Saturday!!!
Ảnh: Nàng ấy đã đến Xứ sở mộng mơ đây rồi, bên cạnh một:
Ly ca cao đắng bỏng
Mùi ái ân se sắt phố sương mù ?
#Anhchilasucnghicuaemthoi

2 thoughts on “Sáng bay Đà Lạt sớm tối qua vẫn thức quá nửa đêm kí sách kịp gửi cho các bạn đã đặt mua lúc thơ còn nóng hổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *