Phóng Sanh Định Kỳ Hàng Tháng Châu Đốc 30 12 2018 Cứ cuối tháng là anh chị em chúng tôi lại vào chợ mua hết cả các sinh vật mà mình thấy được mặc dù giá cả có mắc tiền bao nhiêu cũng mua vì lòng đã muốn cứu nghĩ tới cảnh chúng đang chờ lên thớt lên dao giống như cha mẹ ông bà sắp bị giết theo Lời Phật Dạy trong thuyết Nhân_Quả thì thấy thương vô cùng Nếu mọi người đều hành y lời Phật dạy tôn trọng sự sống còn của nhân loại chúng sanh thì nạn giết chóc binh đao chiến tranh sẽ không còn nghe thấy nữa

Phóng Sanh Định Kỳ Hàng Tháng .
Châu Đốc 30/12/2018
Cứ cuối tháng là anh chị em chúng tôi lại vào chợ mua hết cả các sinh vật mà mình thấy được,mặc dù giá cả có mắc tiền bao nhiêu cũng mua vì lòng đã muốn cứu, nghĩ tới cảnh chúng đang chờ lên thớt ,lên dao giống như cha mẹ ông bà sắp bị giết ( theo Lời Phật Dạy trong thuyết Nhân_Quả ) thì thấy thương vô cùng .
Nếu mọi người đều hành y lời Phật dạy tôn trọng sự sống còn của nhân loại chúng sanh ,thì nạn giết chóc binh đao ,chiến tranh sẽ không còn nghe thấy nữa.
Nguyện đem phước đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh giai cộng thành Phật Đạo .
Xin tri ân các anh chị em đã đã đóng góp hỗ trợ công tác cứu vớt chúng sanh, nguyện Cửu Huyền chự vị sớm được siêu thoát ,gia đạo hiền tiền trên thuận dưới hòa ,cháu con thảo hiền hưởng nơi đời hạnh phúc .
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Nụ Cười Hoan Hỷ Nhìn Đời Bồ Tát.
——————–@@@——————-
Danh sách đóng góp .
Anh Nguyễn Trọng Bang : 100$
Sh : 100$
Chị Emily : 500.000đ
Anh Tín Nguyễn : 300.000đ
Gia đình Ngọc Huyền : 400.000đ
Cùng các anh chị em nhóm đóng góp .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *