Bữa đứa nào chê Lan Khuê miệng rộng đóng phim đơ như cây cơ người vô hồn như ma na canh chắc thế nào rồi cũng vớ đại gia chứ chẳng mần chi nên chuyện mà thực thế cổ chã có show gì ra hồn

Bữa đứa nào chê Lan Khuê miệng rộng đóng phim đơ như cây cơ người vô hồn như ma na canh chắc thế nào rồi cũng vớ đại gia chứ chẳng mần chi nên chuyện, mà thực thế cổ chã có show gì ra hồn. Ấy vậy mà nay họ khen cổ lên tận mây xanh, là cứu tinh của dân tộc, là con cháu Hai Bà Trưng, là anh hùng liệt nữ dám tuyên bố chủ quyền quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam dù đã mất lâu rồi, rằng thì là bị đuổi khỏi cuộc thi bông hậu quốc tế vì dám làm điều cao cả như trên. Đấy, thời thế tạo anh hùng, muốn nên đại sự phải biết chớp lấy thời cơ. Còn bàn dân cái gì cũng từ từ, đời còn dài, chớ vội cười người ta nhất thời nông nỗi, còn như khen thì cũng nên thật lòng nó mới bền lâu. Cái gì cũng phải sâu sắc mới có tri kỷ chớ… 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *