4 Đối tượng và phương pháp của kinh tế học siêu vĩ mô Trong thời đại của mình Marx đã làm được việc là phân tích nền sản xuất của xã hội đương đại và đó là một mẫu mực để thấy rằng muốn hiểu được một xã hội thì cần phải làm như thế nào Vì sau Marx không ai làm được những gì tương tự như Marx đã làm với nền kinh tế hiện nay nên có rất nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ khi nghiên cứu nền kinh tế đương đại

4/ Đối tượng và phương pháp của kinh tế học siêu vĩ mô Trong thời đại của mình, Marx đã làm được việc là phân tích nền sản xuất của xã hội đương đại, và đó là một mẫu mực để thấy rằng muốn hiểu được một xã hội thì cần phải làm như thế nào. Vì sau Marx không ai làm được những gì tương tự như Marx đã làm với nền kinh tế hiện nay, nên có rất nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ khi nghiên cứu nền kinh tế đương đại. [ 2,979 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/kinh-te-hoc-sieu-vi-mo-p…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *