Hồi nhỏ nếu chúng ta bị hiểu lầm sẽ gân cổ lên cãi đến khi nào thắng mới thôi

Hồi nhỏ, nếu chúng ta bị hiểu lầm, sẽ gân cổ lên cãi đến khi nào thắng mới thôi.
Lớn lên, chúng ta bị hiểu lầm, sẽ cố giải thích để người khác không nghĩ sai về mình. Giải thích càng nhiều càng tốt.
Lớn thêm nữa, chúng ta bị hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn giải thích với những người đứng về phía mình. Còn lại tuỳ!
Bây giờ, khi bị hiểu lầm, ta không buồn giải thích với ai. Những người yêu thương tin tưởng sẽ tự tìm đến. Còn lại hả, TUỲYYYY!!!
1. Ôi mẹ ơi, mình già thiệt rồi!
2. Sáng nay quyết định nghiên cứu để đổi nhạc chờ từ Em vẫn như ngày xưa thành Mong ước kỉ niệm xưa cho nó hợp với body!
3. Người ta nói “Đàn bà nói 1000 câu không thành đàn ông, đàn ông chỉ cần nói 1 câu đã thành đàn bà” là có thật các mẹ ạ. Mà đôi khi chẳng cần nói nữa cơ! Sáng nay mình thấy, mình tin zồi!
4. Tình trạng tinh thần hiện tại: rất ư là thoải mái, không say, không phê cần!

2 thoughts on “Hồi nhỏ nếu chúng ta bị hiểu lầm sẽ gân cổ lên cãi đến khi nào thắng mới thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *