38 năm cứ loay hoay trong nước Huế đi mô cũng léo nhéo ưng về đi tới mô cũng thấy mình như người cõi trên chơ hơ lạc lõng và khác người

•38 năm cứ loay hoay trong nước… Huế, đi mô cũng léo nhéo ưng về, đi tới mô cũng thấy mình như người cõi trên, chơ hơ, lạc lõng và khác người.
Huế vô hậu, Huế rờ rờ, Huế phiền lắm, Huế thâm trầm, Huế hay chấp, Huế hay giữ kẻ, Huế chi chi mô mô, Huế hở ra là dạ thưa, mệt lắm!
…. rứa đó, chơ dứt ra khó lắm•
Liên

2 thoughts on “38 năm cứ loay hoay trong nước Huế đi mô cũng léo nhéo ưng về đi tới mô cũng thấy mình như người cõi trên chơ hơ lạc lõng và khác người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *