VOTE FOR ONETEL PANORAMA Công trình Onetel Panorama 35 Nguyễn Văn Tráng Q1 một ý tưởng tái sử dụng công trình cũ tại Sài Gòn TP

VOTE FOR ONETEL PANORAMA!
Công trình Onetel Panorama, 35 Nguyễn Văn Tráng, Q1, một ý tưởng tái sử dụng công trình cũ tại Sài Gòn-TP.HCM của team mình đã lọt vào danh sách đề cử ở 2 hạng mục: H – Nhà ở của năm và I – Nội thất của năm.
Hãy share và vote cho Onetel Panorama giúp chúng tôi để câu chuyện về giá trị Kiến trúc cũ còn được tiếp tục
Thông tin các đề cử và Bình chọn online từ 1/12 đến 0 giờ ngày 31/12/2018 tại http://ashui.com/awards/
(lưu ý: Mọi người xoay ngang màn hình nếu sử dụng mobile để hiển thị đầy đủ đề cử.)

2 thoughts on “VOTE FOR ONETEL PANORAMA Công trình Onetel Panorama 35 Nguyễn Văn Tráng Q1 một ý tưởng tái sử dụng công trình cũ tại Sài Gòn TP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *