Mối liên hệ giữa mức học bổng và khả năng xin việc sau khi tốt nghiệp

Mối liên hệ giữa mức học bổng và khả năng xin việc sau khi tốt nghiệp???
– Student: Cô ơi bố mẹ con bảo rằng là con muốn theo học trường nào thì bố mẹ con OK, miễn là con thích 🙂 chứ học bổng hay không thì không quan trọng.
– Advisor: Tất nhiên rồi con ah, miễn là con thích. Thế sao con không apply để xin học bổng của các trường con đang xin học?
Student: Dạ, nhiều essays quá cô ơi, con không có nhiều thời gian để viết mà con cũng không biết viết gì cả ấy.
Cảm xúc thiệt là khó tả ): ): ):
– Advisor: Thế plan của con sau khi tốt nghiệp sẽ như thế nào? con muốn ở lại Mỹ làm việc hay về Việt Nam?
– Student: dạ con muốn làm việc tại Mỹ để lấy kinh nghiệm rồi quyết định sau ah.
– Advisor: thế thì chắc bố mẹ con hỗ trợ con trong việc xin việc làm tại Mỹ nhỉ? chứ xin việc làm tại Mỹ khó hơn hàng vài chục lần việc con chinh phục học bổng đó con ah.
– Student: Dạ vâng ah, Dạ vâng ah
– Advisor: …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *