Sáng sớm Ổi cho mẹ vào công viên chơi với vịt

Sáng sớm, Ổi cho mẹ vào công viên chơi với vịt. Mẹ nhất định mặc bộ vàng đi chơi cho máu. Cứ đi một lúc lại có người nói Wow… you’re so beautiful; Wow… you look amazing; wow… I love your outfit….
Một chập, Ổi quay sang bĩu môi Mẹ đừng tin bọn này, chúng nó giả vờ khen lịch sự thôi. Chứ con thấy mẹ mặc bộ này nhìn như con vịt vàng ??? Mẹ điên tiết Ok, fineeee
Đi tiếp hồi nữa, Ổi kéo mẹ vào thì thầm Nói đùa thôi, mẹ mặc bộ này cũng được phết!
Thời tiết Boston thật biết chiều lòng người ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *