CON ĐƯỜNG HIỆP NHẤT TÔN GIÁO CỦA GIÁO HOÀNG PHANXICO PHẦN 3

CON ĐƯỜNG ” HIỆP NHẤT TÔN GIÁO” CỦA GIÁO HOÀNG PHANXICO ( PHẦN 3).
Sẽ có những người kết án Thời Cuối tôi là kẻ ly giáo, không tin vào Giáo Hội của Chúa. Chẳng sao cả, bởi vì Thánh Phanxicô Assisi cũng từng khuyên rằng hãy chọn cách vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục con người. Ngày hôm nay, ngay khi tôi viết bài này, tôi đọc thấy Bài trích sách Macabê quyển thứ nhất (1 Mcb 1, 11-16. 43-45. 57-60. 65-67), một thoáng tôi cảm thấy nó phù hợp với những gì đang diễn ra và sẽ tiếp diễn trong viễn cảnh của Thời Cuối này. Quý vị hãy đọc kỹ vì nó ứng nghiệm cả trong thời này. Thật là một thiếu sót lớn lao khi không nghiệm thấy sự ứng nghiệm trong Kinh Thánh.
Ngày 20 tháng 11 năm 2017.
Thời Cuối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *