Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít trách họ, mà xem môi trường xung quanh họ sống như thế nào? Chính họ ra như vậy là hệ lụy từ việc giao dục sai cách, từ chính lời ăn tiếng nói hanh động của gia đình là chính. Hy vọng các bậc cha mẹ ai cũng ý thức để điều này. P/s : nếu sau này có Tiền tôi cũng sẽ làm những làm những tổ chức giáo dục truyền bá như thế này, và là nơi lắng nghe trẻ em chia sẻ và giúp chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *