Tạm biet anh nghệ Sĩ Eban Tú Cả 1 thoi thiếu nhi e Nhật Linh va Tú Anh thuở còn đi học Ngôi nha bố mẹ và anh ở Lý Chinh Thắng chứa chấp tui quậy phá 4 anh em đánh nhau tắm mưa trên sân thượng anh la người anh lớn thương tui e nhất Sau này 2 a e cùng đi hát gặp nhau vui vẻ vì là đồng nghiệp của nhau Anh di nha hoan hỉ về với ơn trên nha a Nam mo a đi Đà Phật

Tạm biet anh -nghệ Sĩ Eban Tú Cả 1 thoi thiếu nhi – e Nhật Linh va Tú Anh thuở còn đi học Ngôi nha bố mẹ và anh ở Lý Chinh Thắng chứa chấp tui quậy phá… 4 anh em đánh nhau – tắm mưa trên sân thượng anh la người anh lớn thương tui e nhất Sau này 2 a e cùng đi hát gặp nhau vui vẻ vì là đồng nghiệp của nhau Anh di nha… hoan hỉ về với ơn trên nha a Nam mo a đi Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *