NGƯỜI TRÍ THỨC SỐNG HAY TỒN TẠI

NGƯỜI TRÍ THỨC, SỐNG HAY TỒN TẠI? Đất nước rất cần những người trí thức, để lên tiếng cho những vấn đề chính trị – xã hội. Như việc chị Quỳnh, Blogger Mẹ Nấm bị bản án 10 năm tù, là một bản án vô nhân đạo nhất mà tôi từng biết. Đất nước không cần dân trí thức vắt óc lo mấy chuyện cá nhân của đại gia- hoa hậu. Đó là việc cá nhân, không phải vấn đề xã hội. Người trí thức chả ai rảnh nhảy vào bàn tán mấy chuyện nơi đầu đường xó chợ! Đất nước rất cần những người trí thức, nhưng giới trí thức thì đang sống hay đang tồn tại? Nhờ có những người như chị, Mẹ Nấm, mà tôi càng thấy mình không xứng với dân trí thức! Chị giúp tôi nhận ra, mình chỉ đang TỒN TẠI. Như phần đông giới “trí thức” xứ ta, tôi chỉ đang tồn tại và nô lệ cho sự sợ hãi. Tôi đang sống nhục và sống hèn! Sống trong sự sợ hãi! Trí thức là gì? Là người có học, có thông tin, có kiến thức thôi chưa đủ. Trí thức là người chỉ biết nô lệ cho sự thật, cho lẽ phải. Trí thức không phải là người nô lệ cho bất kỳ chế độ nào, thế lực nào, càng không nô lệ cho sự sợ hãi và hèn nhát. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến rất nhiều người trí thức, chúng ta đang tồn tại đấy! Chúng ta hãy biết ơn những người như Mẹ Nấm, họ đang sống giùm cho chúng ta. Đất nước cần những người như Mẹ Nấm. Tôi phản đối bản án tù dành cho chị. P/S: Bạn nào không thích status này, vui lòng tự huỷ kết bạn giúp, tui thật rất cảm ơn. Xin miễn nhận gạch đá! Tui rất chán cái xã hội này, đã đủ mệt rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *