Hiện tại tôi có một mong muốn tột cùng là khi đọc báo

Hiện tại tôi có một mong muốn tột cùng, là khi đọc báo ? không phải nhìn thấy và đọc được những phát biểu của giới lãnh đạo. Bởi vì nhiều khi nó đã làm cho tôi phát điên ? Mà cũng phải trách mấy anh, mấy chị làm báo, viết bài. Có một sự vụ gì đó các anh hay chị cứ lao đến, xong là hỏi đến “bộp” cái, thì làm sao mà họ trả lời cho “đủ chín”, vẹn toàn ?!. Rút kinh nghiệm rằng, các lần tới đây, các anh, hay chị nên liên hệ với họ, và gửi câu hỏi cho họ trước một tuần, để họ có thời gian chuẩn bị, rồi đến giờ, đến ngày hãy đến. Để chắc chắn hơn, hãy liên lạc trước ☎ xem họ đã chuẩn bị xong hay chưa nữa. :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *