Ở nước ngoài thì chịu chứ ở Việt nam nhổ nước bọt trước mặt người khác được coi như một hành động thiếu văn hóa

Ở nước ngoài thì chịu, chứ ở Việt nam, nhổ nước bọt trước mặt người khác, được coi như một hành động “thiếu văn hóa”. Nó như một quy định trong văn hóa ứng xử cộng đồng. Nếu nói là “thiếu kinh nghiệm”, thì cũng không sai, trong các trường hợp như : trẻ con, tâm thần hoặc dạng “có vấn đề thần kinh”. Nhổ nước bọt được phân làm hai dạng: Dạng thứ nhất là “nhổ ngang”, dạng này hay dùng, và như đã nói trên. Dạng thứ hai là “nhổ thẳng đứng”, thông thường là nhổ thẳng lên trời, dạng này không được quy ước là “thiếu văn hóa” ở trên, nhưng trong văn hóa ứng xử cộng đồng vẫn xảy ra, kết quả là nước bọt “sẽ tự rơi” vào mặt mình, dành cho những dạng người như : lú lẫn, hoặc “đại dốt nát”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *