Monthly Archives: October 2019

3 câu hỏi MC hỏi ở thời sự sáng qua về bụi mịn PM2 5 mỗi câu em chỉ được trả lời tối đa khoảng 40 giây và truyền hình trực tiếp nên nói ra mồm rồi là không lấy lại được

3 câu hỏi MC hỏi ở thời sự sáng qua về bụi mịn PM2,5, mỗi câu em chỉ được trả lời tối đa khoảng 40 giây và truyền hình trực tiếp nên nói ra mồm rồi là không lấy lại được :-) Đây là một... Read More

Tại sao lại đi từ thiện tận những miền xa xôi trong khi môi trường sống của chính bản thân mình thì chưa quan tâm lo lắng

“Tại sao lại đi từ thiện tận những miền xa xôi, trong khi môi trường sống của chính bản thân mình thì chưa quan tâm lo lắng? Hà Nội cũng cần có những hội nhóm tình nguyện chăm sóc cho chính nơi... Read More

Nhờ các bằng hữu giang hồ nhiệt tình ra tay nghĩa hiệp và thầm lặng sau gần 2 tuần chúng tớ đã thu thập được hơn 500 phiếu khảo sát để phục vụ cho nghiên cứu

Nhờ các bằng hữu giang hồ nhiệt tình ra tay nghĩa hiệp và thầm lặng, sau gần 2 tuần, chúng tớ đã thu thập được hơn 500 phiếu khảo sát để phục vụ cho nghiên cứu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.... Read More

Mấy ngày nay ảnh bịnh nằm bẹp ở nhà nhưng vẫn cố chat chit để cập nhật tình hình xin Mị thời gian bàn bạc công việc sắp tới của team ảnh

Mấy ngày nay ảnh bịnh, nằm bẹp ở nhà nhưng vẫn cố “chat chit” để cập nhật tình hình & xin Mị thời gian bàn bạc công việc sắp tới của team ảnh. Đại loại, ảnh là người đồng đội... Read More