Monthly Archives: September 2019

MẸ Nhạc sỹ Phú Quang Mẹ là người đầu tiên Người đàn bà mãi mãi Không bao giờ phản bội Ngay cả khi con ngu dại một đời Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy

MẸ (Nhạc sỹ Phú Quang) Mẹ là người đầu tiên Người đàn bà mãi mãi Không bao giờ phản bội Ngay cả khi con ngu dại một đời Còn mãi với con, lời ru ngày xưa ấy Còn mãi với con, vòng tay mẹ... Read More

38 năm cứ loay hoay trong nước Huế đi mô cũng léo nhéo ưng về đi tới mô cũng thấy mình như người cõi trên chơ hơ lạc lõng và khác người

•38 năm cứ loay hoay trong nước… Huế, đi mô cũng léo nhéo ưng về, đi tới mô cũng thấy mình như người cõi trên, chơ hơ, lạc lõng và khác người. Huế vô hậu, Huế rờ rờ, Huế phiền lắm, Huế... Read More