Monthly Archives: September 2017

Nhắc nhở này:, 1

Nhắc nhở này:1. Không biết thì phải hỏi, mới đi làm cũng là mới đi học, không có ai tự nhiên biết cả. Và không hỏi là không biết.2. Vì người ta là sếp nên chớ thắc mắc tại sao người ta đi... Read More