Monthly Archives: March 2017

Mang tiếng dân

Tôi nghe nói Sở giáo dục – đào tạo Hà Nội quyết định tổng kiểm tra toàn bộ khối nhà trường trung học dân lập. Kiểm tra là phải giáo dục cũng phải bình đẳng, chứ ai lại có chuyện cho nợ... Read More

Dự án cầu

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu – đường Bình Triệu 2 – Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là dự án đầu tư theo phương thức BOT trong nước với... Read More