Monthly Archives: July 2016

Khoai lúa sang sông

Phó chủ tịch huyện Nam Đàn Nguyễn Quốc Kiện đưa tôi ra bờ sông Lam. Tôi có anh bạn nhạc sĩ chết ở bến đò phía kia kìa. Anh ta là chú ruột của Nguyễn Khoa Điềm đấy. Vâng, vâng. Chỗ ấy là đò... Read More