Monthly Archives: April 2015

Đặt voi đồng

Nếu đặt chó ở phương Bắc phải là chó đen, phương Tây là chó trắng, phương Nam là màu vàng. Đôi với người tuổi Dần, Ngọ, Mão đặt tượng chó trong nhà là tốt, những người tuổi Thìn kỵ Tuất... Read More

Khai khẩu sát

sát (hưổng có chảo) để ngăn sát. Vi sát Là loại hình sát gây ra khi ngôi nhà gần chỗ ô uế gây mùi hôi thối, như gần sông hồ ao nưốc tù có mùi hôi thối, gần nhà vệ sinh công cộng, gần cống... Read More

Cô dương sát

những nhà cao tầng từ tầng 1 đến tầng thứ 5, khi trước mỗi căn hộ bị cột đèn hay cây cối ngăn cản, chĩa vào. ở nông thôn khi trước cửa nhà có cột đè hay cây lớn cũng bị phạm loại sát... Read More