Author Archives: FB Crawler

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần đau người khác ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết

Ngôn ngữ không phải là dao kiếm nhưng có khả năng làm tổn thương tinh thần, đau người khác, ảnh hưởng tính cách trẻ em mà vẫn còn nhiều gia đình không biết. Khi 1 người gây tội, tôi thường ít... Read More

Tạm biet anh nghệ Sĩ Eban Tú Cả 1 thoi thiếu nhi e Nhật Linh va Tú Anh thuở còn đi học Ngôi nha bố mẹ và anh ở Lý Chinh Thắng chứa chấp tui quậy phá 4 anh em đánh nhau tắm mưa trên sân thượng anh la người anh lớn thương tui e nhất Sau này 2 a e cùng đi hát gặp nhau vui vẻ vì là đồng nghiệp của nhau Anh di nha hoan hỉ về với ơn trên nha a Nam mo a đi Đà Phật

Tạm biet anh -nghệ Sĩ Eban Tú Cả 1 thoi thiếu nhi – e Nhật Linh va Tú Anh thuở còn đi học Ngôi nha bố mẹ và anh ở Lý Chinh Thắng chứa chấp tui quậy phá… 4 anh em đánh nhau – tắm mưa trên... Read More

ĐỊNH NGHĨA Em là bầu trời mùa thu xanh biếc Là ngọc ban mai thánh thót vườn mơ Là biển lúa vàng sóng mượt nắng trưa Là dòng sông ấp iu chiều quê tím Em là lửa thắp trường tồn cuộc sống Là nôi xuân phồn thực giữ giống nòi Là bếp hồng bốn mùa vui đầm ấm Là trầm tích quê hương lắng muôn đời Em là linh hồn những bản tình ca Là cái tứ gợi thơ tình vạn ý Là nhân chứng chỉ ra con quỷ dữ Là nguyên do sinh phát cuộc tương tàn Em là lâu đài tình yêu tráng lệ Là tổ uyên ương ấp ủ trái tim Là hương đất ươm xanh tươi cây trái Là đóa hồng thơm ngát mãi đời anh Nguyễn Văn Thái 14 68

ĐỊNH NGHĨA Em là bầu trời mùa thu xanh biếc Là ngọc ban mai thánh thót vườn mơ Là biển lúa vàng sóng mượt nắng trưa Là dòng sông ấp iu chiều quê tím Em là lửa thắp trường tồn cuộc sống Là nôi... Read More

ĐỊNH NGHĨA Em là bầu trời mùa thu xanh biếc Là ngọc ban mai thánh thót vườn mơ Là biển lúa vàng sóng mượt nắng trưa Là dòng sông ấp iu chiều quê tím Em là lửa thắp trường tồn cuộc sống Là nôi xuân phồn thực giữ giống nòi Là bếp hồng bốn mùa vui đầm ấm Là trầm tích quê hương lắng muôn đời Em là linh hồn những bản tình ca Là cái tứ gợi thơ tình vạn ý Là nhân chứng chỉ ra con quỷ dữ Là nguyên do sinh phát cuộc tương tàn Em là lâu đài tình yêu tráng lệ Là tổ uyên ương ấp ủ trái tim Là hương đất ươm xanh tươi cây trái Là đóa hồng thơm ngát mãi đời anh Nguyễn Văn Thái 14 68

ĐỊNH NGHĨA Em là bầu trời mùa thu xanh biếc Là ngọc ban mai thánh thót vườn mơ Là biển lúa vàng sóng mượt nắng trưa Là dòng sông ấp iu chiều quê tím Em là lửa thắp trường tồn cuộc sống Là nôi... Read More

ĐỊNH NGHĨA Em là bầu trời mùa thu xanh biếc Là ngọc ban mai thánh thót vườn mơ Là biển lúa vàng sóng mượt nắng trưa Là dòng sông ấp iu chiều quê tím Em là lửa thắp trường tồn cuộc sống Là nôi xuân phồn thực giữ giống nòi Là bếp hồng bốn mùa vui đầm ấm Là trầm tích quê hương lắng muôn đời Em là linh hồn những bản tình ca Là cái tứ gợi thơ tình vạn ý Là nhân chứng chỉ ra con quỷ dữ Là nguyên do sinh phát cuộc tương tàn Em là lâu đài tình yêu tráng lệ Là tổ uyên ương ấp ủ trái tim Là hương đất ươm xanh tươi cây trái Là đóa hồng thơm ngát mãi đời anh Nguyễn Văn Thái 14 68

ĐỊNH NGHĨA Em là bầu trời mùa thu xanh biếc Là ngọc ban mai thánh thót vườn mơ Là biển lúa vàng sóng mượt nắng trưa Là dòng sông ấp iu chiều quê tím Em là lửa thắp trường tồn cuộc sống Là nôi... Read More