Author Archives: Ẩn danh

NGÀY XƯA NGÀY NAY Các anh chị có muốn bị bắt đi học thêm không mà ngày nay lại ép con cái chúng ta đi học thêm môn này môn nọ

NGÀY XƯA – NGÀY NAY Các anh chị có muốn bị bắt đi học thêm không mà ngày nay lại ép con cái chúng ta đi học thêm môn này môn nọ. Các anh chị có muốn bị gò bó trong một vùng mà người lớn cho là... Read More